cartel_rrss

CAMPANYA VALÈNCIA CIUTAT REFUGI 2018:

“AMB LA TEUA IMPLICACIÓ COMPARTIM ELS MATEIXOS DRETS”

El projecte La nostra ciutat, el teu refugi fa una crida a la ciutadania de València en la seua nova campanya de sensibilització.

  • El projecte La nostra ciutat, el teu refugi finançat per l’Ajuntament de València presenta la seua nova campanya de sensibilització dirigida a implicar a tota la ciutadania per a que les persones refugiades puguen gaudir dels mateixos drets.
  • El llançament coincideix amb el començament del mes de juny, en el que se celebra el Dia Mundial del Refugiat.
  • En 2017 es realitzaren en València, 1.429 peticions de protecció internacional, un 40,9% més que l’any anterior.

(València, 04/06/18) Les tres organitzacions designades per a desenvolupar el projecte de l’Ajuntament de València La nostra ciutat, el teu refugi; Accem, CEAR PV i Creu Roja Espanyola, llancen avui la seua nova campanya de sensibilització dirigida a implicar als veïns i veïnes per a garantir els mateixos drets a les persones refugiades que també viuen a València. El llançament de la campanya coincideix amb el començament de juny, mes en el qual es convoquen a nivell internacional multitud  d’activitats amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Refugiat el 20 de juny. Mitjançant aquesta data es recorda que milions de persones es troben desplaçades en tot el món.

A partir del missatge “Amb la teua implicació compartim els mateixos drets”, la campanya mostra una imatge simbòlica de la ciutadania valenciana representada per veïnes i veïns, entre els quals es troben el personal sanitari, agents de les forces de seguretat, empresariat o juristes. En el seu conjunt poden marcar la diferència a l’hora de garantir drets bàsics de les persones refugiades com son un treball amb un sou digne, el lloguer d’un habitatge, l’accés a l’educació, la sanitat, els serveis socials, la protecció o la justícia. D’aquesta manera s’apel·la a la responsabilitat i l’acció dels i les habitants de la ciutat per a que tothom puguem gaudir dels mateixos drets.

En 2017 es realitzaren 1.429 peticions de protecció internacional en l’Oficina d’Estrangeria de València, un augment de més del 40,9% respecte a l’any anterior, segons les dades de Delegació de Govern oferits el 29 d’abril del 2018.

Aquesta campanya forma part de les accions de sensibilització que es realitzen des de La Nostra Ciutat, el teu Refugi,  un projecte d’àmbit local, desenvolupat per les ONG Accem, CEAR i Creu Roja, amb el suport i finançament  de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració de l’Ajuntament de València. Les tres entitats estan especialitzades en l’atenció a persones sol·licitants de Protecció Internacional i refugiades.

CAMPAÑA VALENCIA CIUDAD REFUGIO 2018:

“AMB LA TEUA IMPLICACIÓ COMPARTIM ELS MATEIXOS DRETS”

La nostra ciutat, el teu refugi hace un llamamiento a la ciudadanía de València en su nueva campaña de sensibilización

 

  • El proyecto La nostra ciutat, el teu refugi financiado por el Ajuntament de València presenta su nueva campaña de sensibilización dirigida a implicar a toda la ciudadanía para que las personas refugiadas puedan disfrutar de los mismos derechos
  • El lanzamiento coincide con el comienzo del mes de junio, en el que se celebra el Día Mundial del Refugiado
  • En 2017 se realizaron en València, 1.429 peticiones de protección internacional, un 40,9 % más que el año anterior

(Valencia, 04/06/18) Las tres organizaciones designadas para desarrollar el proyecto del Ajuntament de València La nostra ciutat, el teu refugi; Accem, CEAR PV y Cruz Roja Española, lanzan hoy su nueva campaña de sensibilización dirigida a implicar a los vecinos y vecinas para garantizar los mismos derechos a las personas refugiadas que también viven en València.  El lanzamiento de la campaña coincide con el comienzo de junio, mes en el que se convocan a nivel internacional multitud de actividades con motivo de la celebración del Día Mundial del Refugiado el 20 de junio. Con esta fecha se recuerda que millones de personas se encuentran desplazadas en todo el mundo.

A partir del mensaje “Amb la teua implicació compartim els mateixos drets”, la campaña muestra una imagen simbólica de la ciudadanía valenciana representada por vecinos y vecinas, entre los que se encuentran personal sanitario, agentes de las fuerzas de seguridad, empresariado o juristas. En su conjunto pueden marcar la diferencia a la hora de garantizar derechos básicos de las personas refugiadas como son un trabajo con un sueldo digno, el alquiler de una vivienda, el acceso a la educación, la sanidad, los servicios sociales, la protección o la justicia. De esta forma se apela a la responsabilidad y la acción de los y las habitantes de la ciudad para que todos y todas podamos disfrutar de los mismos derechos.

En 2017 se realizaron 1.429 peticiones de protección internacional en la Oficina de Extranjería de València, un aumento de más del 40,9 % respecto al año anterior, según los datos de Delegación de Gobierno ofrecidos el 29 de abril de 2018.

Esta campaña forma parte de las acciones de sensibilización que se realizan desde La Nostra Ciutat, el teu Refugi, un proyecto de ámbito local, desarrollado por las ONG Accem, CEAR y Cruz Roja, con el apoyo y financiación de la Regidoría de Cooperació al Desenvolupament i Migració del Ajuntament de València. Las tres entidades están especializadas en la atención a personas solicitantes de Protección Internacional y refugiadas.

Contacte con nosotros

Contacte con nosotros a través del siguiente formulario. ¡Muchas gracias!

Not readable? Change text. captcha txt