Tancament del primer any de “La Nostra Ciutat, el Teu Refugi” a València

Dijous passat, 15 de desembre, va tenir lloc en La Nau a València, la I Jornada “Cap a una ciutat refugi: bones pràctiques en els processos d’inclusió de les persones refugiades en l’àmbit local”.

jornada-hacia_ciudad_refugio_cartel_web

Aquesta jornada es va dur a terme amb motiu de l’avaluació i tancament del primer any d’execució del projecte “La Nostra Ciutat, el Teu Refugi”, que estan desenvolupant Accem,CEAR i Creu Roja amb el suport iimg_4670 finançament de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració de l’Ajuntament de València. L’objectiu d’aquesta jornada era compartir experiències i procediments útils per a millorar els processos d’inclusió de les persones refugiades en l’àmbit local, així com presentar les activitats i bones pràctiques que s’han desenvolupat al llarg de l’any

 

En l’àmbit civil comptarem amb la participació de la iniciativa “Escola d’Acollida” del Col·legi Públic Ballester Fandos i la col·laboració delCentre de Formació TAES en la elaboració de cursos per a sol·licitants i beneficiaris de protecció internacional. En el sector privat comptarem amb la participació de Caixa Popular com a exemple d’entitat bancària amb la qual s’ha establit un protocol d’obertura de comptes per a persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional i la participació de l’empresa Wikiges com a exemple per al lloguer d’habitatge.

1img_4701

 

En l’última taula presentem els materials de sensibilització realitzats en el marc del projecte, especialment el número 0 delBUTLLETÍ ALTAVEU amb la participació de dues persones refugiades i una periodista que han col·laborat en la seua elaboració.El link per a la descàrrega del número  O del nou Butlletí Altaveu.

portada1

L’I Butlletí de la Nostra Ciutat el teu refugi, ALTAVEU, naix amb l’objectiu de visibilizar i donar veu a les persones refugiades i sol·licitants de protecció internacional que viuen en la ciutat de València. Durant diversos mesos, s’han realitzat tallers d’expressió creativa i entrevistes en les quals han participat un total de 15 persones refugiades i dues periodistes voluntàries.

img_4725

A través d’una sèrie de relats, entrevistes i testimonis de persones de totes les edats i procedències, pots comprendre què és sentir-se perseguit i com la vida d’una persona pot canviar d’un dia per a un altre. També es mostra com València s’ha convertit en el sea “ciutat refugi” un lloc on poden viure sense por.

Gràcies a totes les persones que han col·laborat en la jornada i en el primer any d’execució del Projecte “La Nostra Ciutat, el teu refugi”.

Ho podeu descarregar també online : http://lanostraciutatelteurefugi.com/boletin/

 

 


Cierre del primer año de “La Nostra Ciutat, el Teu Refugi” en Valencia

El pasado jueves 15 de diciembre tuvo lugar en La Nau en Valencia, la I Jornada “Hacia una ciudad refugio: buenas prácticas en los procesos de inclusión de las personas refugiadas en el ámbito local”. Esta jornada se llevó a cabo con motivo de la evaluación y cierre del primer año de ejecución del proyecto “La Nostra Ciutat, el Teu Refugi”, que están desarrollando Accem, CEAR y Cruz Roja con el apoyo y financiación de la Concejalía de Cooperación al Desarrollo y Migración del Ayuntamiento de Valencia. El objetivo de esta jornada era compartir experiencias y procedimientos útiles para mejorar los procesos de inclusión de las personas refugiadas en el ámbito local, así como presentar las actividades y buenas prácticas que se han desarrollado a lo largo del año.

En el ámbito civil contamos con la participación de la iniciativa “Escuela de Acogida” del Colegio Público Ballester Fandos y la colaboración del Centro de Formación TAES en la elaboración de cursos para solicitantes y beneficiarios de protección internacional. En el sector privado contamos con la participación de Caixa Popular como ejemplo de entidad bancaria con la que se ha establecido un protocolo de apertura de cuentas para personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional  y la participación de la empresa Wikiges como ejemplo para el alquiler de vivienda. En la última mesa presentamos los materiales de sensibilización realizados en el marco del proyecto, especialmente el número 0 del BOLETÍN ALTAVEU con la participación de dos personas refugiadas y una periodista que han colaborado en su elaboración.

El link para la descarga del número 0 del nuevo Boletín Altaveu.

El I Boletín de la Nostra Ciutat el teu refugi, ALTAVEU, nace con el objetivo de visibilizar y dar voz a las personas refugiadas y solicitantes de protección internacional que viven en la ciudad de Valencia.Durante varios meses, se han realizado talleres de expresión creativa y entrevistas en las que han participado un total de 15 personas refugiadas y dos periodistas voluntarias.

A través de una serie de relatos, entrevistas y testimonios de personas de todas las edades y procedencias, puede comprenderse qué es sentirse perseguido y cómo la vida de una persona puede cambiar de un día para otro. También se muestra cómo Valencia se ha convertido en su “ciutat refugi” y en el lugar donde pueden vivir sin miedo.

Gracias a todas las personas que han colaborado en la jornada y en el primer año de ejecución del Proyecto La Nostra Ciutat el teu refugi.

 

Para saber más del proyecto “La Nostra Ciutat, el Teu Refugi”, pincha aquí. >>

 

 

 

 

Contacte Con Nosotros

Contacte con nosotros a través del siguiente formulario.Muchas gracias.

No legible? Cambiar Texto.