El dissabte passat, vam tenir el gran plaer de poder explicar el projecte “La nostra ciutat, el teu refugi” dins de la trobada #Solimed; on aprofitem per a presentar la web.

Solimed va ser la trobada euro-mediterranea de solidaritat amb les persones refugiades. Aquesta trobada va reunir del 25 al 27 de Novembre a València, a organitzacions de la societat civil i autoritats públiques de les ciutats-refugi del Mediterrani amb l’objectiu principal de visibilitzar i enfortir la solidaritat efectiva de la ciutadania i les autoritats locals.

Aquesta trobada, va estar organitzada per l’Ajuntament de València, en concret la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i la Immigració, així com la Generalitat Valenciana, en concret la Vicepresidència i Conselleria d’igualtat i polítiques inclusives, amb la col•laboració del grup de l’esquerra europea GUE/NGL.

—-

El sábado pasado, tuvimos el gran placer de poder explicar el proyecto “La nostra ciutat, el teu refugi” dentro del encuentro #Solimed; donde aprovechamos para presentar la web.

Solimed es el encuentro euro-mediterráneo de solidaridad con las personas refugiadas. Este encuentro reunió del 25 al 27 de Noviembre en Valencia, a organizaciones de la sociedad civil y autoridades públicas de las ciudades-refugio del Mediterráneo con el objetivo principal de visibilizar y fortalecer la solidaridad efectiva de la ciudadanía y las autoridades locales.

Este encuentro, fue organizado por el Ayuntamiento de Valencia, en concreto la Regidoria de Cooperación al Desarrollo y la Inmigración, así como la Generalitat Valenciana, en concreto la Vicepresidencia y Conselleria de igualdad y políticas inclusivas, con la colaboración de con el grupo de la izquierda europea GUE/NGL

Contacte Con Nosotros

Contacte con nosotros a través del siguiente formulario.Muchas gracias.

No legible? Cambiar Texto.